Jaarstukken 2016

Dit programma bestaat uit de onderdelen Cultuur en Sport en Recreatie. Ook de zorg voor het cultureel erfgoed, waaronder monumenten, valt eronder.
Het programma is gericht op het stimuleren van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en vrije tijd. Deze activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld maatschappelijke participatie of gezondheid. Ze vormen wellicht eerder een middel dan een doel op zich.