Jaarstukken 2016

Programma's /
resultaatgebieden

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie in de reserves

Resultaat

Realisatie
2015

Gewijzigd
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Gewijzigd
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Gewijzigd
2016

Realisatie
2016

Algemeen bestuur

Lasten

4.416.529

3.730.239

4.128.933

0

0

0

4.416.529

3.730.239

4.128.933

Baten

-725.137

-837.239

-895.157

-76.519

-2.713

-2.282

-801.656

-839.952

-897.439

Saldo

3.691.392

2.893.000

3.233.776

-76.519

-2.713

-2.282

3.614.873

2.890.287

3.231.494

1.1 - Bestuur

Lasten

4.416.529

3.730.239

4.128.933

0

0

0

4.416.529

3.730.239

4.128.933

Baten

-725.137

-837.239

-895.157

-76.519

-2.713

-2.282

-801.656

-839.952

-897.439

Saldo

3.691.392

2.893.000

3.233.776

-76.519

-2.713

-2.282

3.614.873

2.890.287

3.231.494

Integrale veiligheid

Lasten

2.627.625

2.725.252

2.562.362

0

0

0

2.627.625

2.725.252

2.562.362

Baten

-140.916

-168.515

-125.988

-43.576

-42.271

-25.943

-184.492

-210.786

-151.932

Saldo

2.486.708

2.556.737

2.436.374

-43.576

-42.271

-25.943

2.443.132

2.514.466

2.410.431

2.1 - Openbare orde en veiligheid

Lasten

2.627.625

2.725.252

2.562.362

0

0

0

2.627.625

2.725.252

2.562.362

Baten

-140.916

-168.515

-125.988

-43.576

-42.271

-25.943

-184.492

-210.786

-151.932

Saldo

2.486.708

2.556.737

2.436.374

-43.576

-42.271

-25.943

2.443.132

2.514.466

2.410.431

Verkeer en openbare ruimte

Lasten

6.235.339

7.584.192

5.021.598

865.602

1.362.981

1.051.061

7.100.941

8.947.173

6.139.723

Baten

-765.970

-529.626

-751.306

-2.003.747

-3.815.001

-793.814

-2.769.717

-4.344.627

-1.612.185

Saldo

5.469.369

7.054.566

4.270.293

-1.138.145

-2.452.020

257.246

4.331.224

4.602.546

4.527.539

3.1 - Verkeer / Parkeren

Lasten

1.728.800

866.263

1.012.401

0

413.400

101.480

1.728.800

1.279.663

1.180.945

Baten

-427.107

-146.733

-493.584

-716.363

-565.016

-77.605

-1.143.470

-711.749

-638.254

Saldo

1.301.693

719.530

518.817

-716.363

-151.616

23.874

585.330

567.914

542.691

3.2 - Openbare ruimte

Lasten

4.506.539

6.717.929

4.009.197

865.602

949.581

949.581

5.372.141

7.667.510

4.958.778

Baten

-338.863

-382.893

-257.722

-1.287.384

-3.249.985

-716.209

-1.626.247

-3.632.878

-973.931

Saldo

4.167.676

6.335.036

3.751.476

-421.782

-2.300.404

233.372

3.745.894

4.034.632

3.984.848

Economische zaken

Lasten

799.879

1.197.812

1.242.103

0

0

0

799.879

1.197.812

1.242.103

Baten

-279.310

-546.265

-579.205

-24.368

-61.738

-61.738

-303.678

-608.003

-640.943

Saldo

520.569

651.547

662.897

-24.368

-61.738

-61.738

496.201

589.809

601.159

4.1 - Economische zaken

Lasten

799.879

1.197.812

1.242.103

0

0

0

799.879

1.197.812

1.242.103

Baten

-279.310

-546.265

-579.205

-24.368

-61.738

-61.738

-303.678

-608.003

-640.943

Saldo

520.569

651.547

662.897

-24.368

-61.738

-61.738

496.201

589.809

601.159

Jeugd en Onderwijs

Lasten

9.103.099

9.041.197

10.216.991

301.014

1.401.014

0

9.404.113

10.442.211

10.216.991

Baten

-1.060.462

-766.652

-1.225.905

-1.245.265

-2.550.531

-870.125

-2.305.727

-3.317.183

-2.096.030

Saldo

8.042.637

8.274.545

8.991.087

-944.251

-1.149.517

-870.125

7.098.386

7.125.028

8.120.962

5.1 - Jeugd en Onderwijs

Lasten

9.103.099

9.041.197

10.216.991

301.014

1.401.014

0

9.404.113

10.442.211

10.216.991

Baten

-1.060.462

-766.652

-1.225.905

-1.245.265

-2.550.531

-870.125

-2.305.727

-3.317.183

-2.096.030

Saldo

8.042.637

8.274.545

8.991.087

-944.251

-1.149.517

-870.125

7.098.386

7.125.028

8.120.962

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

4.683.241

5.492.411

5.359.572

200.418

379.975

379.975

4.883.659

5.872.386

5.739.547

Baten

-1.104.356

-1.092.010

-1.083.075

-952.608

-1.612.282

-1.524.965

-2.056.964

-2.704.292

-2.608.040

Saldo

3.578.884

4.400.401

4.276.497

-752.190

-1.232.307

-1.144.990

2.826.694

3.168.094

3.131.507

6.1 - Cultuur

Lasten

1.521.534

1.859.149

1.786.764

525

125.000

125.000

1.522.059

1.984.149

1.911.764

Baten

-169.598

-137.118

-149.431

-86.264

-372.835

-339.861

-255.862

-509.953

-489.292

Saldo

1.351.935

1.722.031

1.637.333

-85.739

-247.835

-214.861

1.266.196

1.474.196

1.422.472

6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

3.161.707

3.633.262

3.572.808

199.893

254.975

254.975

3.361.600

3.888.237

3.827.783

Baten

-934.758

-954.892

-933.644

-866.344

-1.239.447

-1.185.104

-1.801.102

-2.194.339

-2.118.748

Saldo

2.226.949

2.678.370

2.639.164

-666.451

-984.472

-930.129

1.560.498

1.693.898

1.709.035

Werk en Inkomen

Lasten

13.063.828

13.861.887

13.685.153

0

0

0

13.063.828

13.861.887

13.685.153

Baten

-5.252.351

-5.316.434

-5.261.957

0

-40.000

-34.734

-5.252.351

-5.356.434

-5.296.691

Saldo

7.811.478

8.545.453

8.423.196

0

-40.000

-34.734

7.811.478

8.505.453

8.388.462

7.1 - Werk

Lasten

4.816.116

4.814.284

4.817.290

0

0

0

4.816.116

4.814.284

4.817.290

Baten

-111.284

0

-24.660

0

0

0

-111.284

0

-24.660

Saldo

4.704.832

4.814.284

4.792.630

0

0

0

4.704.832

4.814.284

4.792.630

7.2 - Inkomen

Lasten

8.247.712

9.047.603

8.867.863

0

0

0

8.247.712

9.047.603

8.867.863

Baten

-5.141.067

-5.316.434

-5.237.297

0

-40.000

-34.734

-5.141.067

-5.356.434

-5.272.031

Saldo

3.106.646

3.731.169

3.630.566

0

-40.000

-34.734

3.106.646

3.691.169

3.595.832

Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Lasten

9.637.278

9.996.267

9.391.711

0

0

0

9.637.278

9.996.267

9.391.711

Baten

-1.005.915

-804.916

-886.221

-153.372

-249.200

-238.126

-1.159.287

-1.054.116

-1.124.347

Saldo

8.631.364

9.191.351

8.505.490

-153.372

-249.200

-238.126

8.477.992

8.942.151

8.267.364

8.1 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Lasten

9.637.278

9.996.267

9.391.711

0

0

0

9.637.278

9.996.267

9.391.711

Baten

-1.005.915

-804.916

-886.221

-153.372

-249.200

-238.126

-1.159.287

-1.054.116

-1.124.347

Saldo

8.631.364

9.191.351

8.505.490

-153.372

-249.200

-238.126

8.477.992

8.942.151

8.267.364

Milieu

Lasten

6.067.097

6.317.221

6.490.948

0

0

0

6.067.097

6.317.221

6.490.948

Baten

-5.350.516

-5.476.581

-5.576.245

-26.777

-50.766

-52.921

-5.377.293

-5.527.347

-5.629.166

Saldo

716.580

840.640

914.703

-26.777

-50.766

-52.921

689.803

789.874

861.782

9.1 - Milieu

Lasten

4.028.183

4.120.798

4.212.106

0

0

0

4.028.183

4.120.798

4.212.106

Baten

-3.222.148

-3.280.158

-3.384.518

-26.777

-50.766

-52.921

-3.248.925

-3.330.924

-3.437.439

Saldo

806.034

840.640

827.588

-26.777

-50.766

-52.921

779.257

789.874

774.667

9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur

Lasten

2.038.914

2.196.423

2.278.842

0

0

0

2.038.914

2.196.423

2.278.842

Baten

-2.128.368

-2.196.423

-2.191.727

0

0

0

-2.128.368

-2.196.423

-2.191.727

Saldo

-89.454

0

87.115

0

0

0

-89.454

0

87.115

Ruimte en bouwen

Lasten

10.118.478

7.809.102

11.971.112

2.530.365

8.990.059

8.194.743

12.648.843

16.799.161

20.165.856

Baten

-9.282.092

-14.168.155

-17.749.119

-1.503.343

-713.996

-347.058

-10.785.435

-14.882.151

-18.096.177

Saldo

836.386

-6.359.053

-5.778.007

1.027.022

8.276.063

7.847.685

1.863.408

1.917.010

2.069.678

10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Lasten

8.605.149

6.271.252

10.399.181

2.530.365

8.990.059

8.194.743

11.135.514

15.261.311

18.593.925

Baten

-8.653.185

-13.503.655

-17.079.227

-1.443.227

-704.117

-347.058

-10.096.412

-14.207.772

-17.426.285

Saldo

-48.036

-7.232.403

-6.680.046

1.087.138

8.285.942

7.847.685

1.039.102

1.053.539

1.167.639

10.2 - Omgevingsrecht

Lasten

1.513.329

1.537.850

1.571.931

0

0

0

1.513.329

1.537.850

1.571.931

Baten

-628.907

-664.500

-669.892

-60.116

-9.879

0

-689.023

-674.379

-669.892

Saldo

884.422

873.350

902.039

-60.116

-9.879

0

824.306

863.471

902.039

Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien *

Lasten

6.735.490

8.046.096

5.966.055

3.946.243

43.955.062

43.394.855

10.681.733

52.001.158

49.360.910

Baten

-45.921.787

-43.676.201

-43.736.662

-8.191.686

-49.369.672

-48.257.670

-54.113.473

-93.045.873

-91.994.332

Saldo

-39.186.297

-35.630.105

-37.770.607

-4.245.443

-5.414.610

-4.862.815

-43.431.740

-41.044.715

-42.633.422

11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen *

Lasten

6.735.490

8.046.096

5.966.055

3.946.243

43.955.062

43.394.855

10.681.733

52.001.158

49.360.910

Baten

-45.921.787

-43.676.201

-43.736.662

-8.191.686

-49.369.672

-48.257.670

-54.113.473

-93.045.873

-91.994.332

Saldo

-39.186.297

-35.630.105

-37.770.607

-4.245.443

-5.414.610

-4.862.815

-43.431.740

-41.044.715

-42.633.422

TOTAAL GENERAAL:

Lasten:

73.487.883

75.801.676

76.036.538

7.843.642

56.089.091

53.020.634

81.331.525

131.890.767

129.124.237

Baten:

-70.888.812

-73.382.594

-77.870.840

-14.221.261

-58.508.170

-52.209.376

-85.110.073

-131.890.767

-130.147.282

Saldo:

2.599.070

2.419.082

-1.834.301

-6.377.619

-2.419.079

811.257

-3.778.549

0

-1.023.044

* exclusief rekeningsaldo

RESULTAAT EN TOELICHTING

Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 en realisatie 2016’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.

Toelichting resultaat

Bij de toelichting op het resultaat wordt ingegaan op de verschillen die zijn ontstaan tussen het te verwachten batig saldo en de werkelijkheid over geheel 2016.

Bedragen in euro's (- = nadelig)

Begrotingssaldo bij vaststelling op 9 november 2015 excl. 1e wijziging

102.467

Vastgestelde begrotingswijzigingen  (1 t/m 10)

1.467.259

Vastgestelde wijzigingen conform 1e en 2e tussentijdse rapportage

-797.264

Overhevelingen van 2016 naar 2017 (W11)

1.448.000

Te verwachten batig saldo 2016

2.220.462

Mutaties op hoofdlijnen na de 2e tussentijdse rapportage:

Storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

-332.000

Regionale samenwerking

-62.000

Bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (afrekening 2015)

105.000

Straatverlichting

87.000

Opbrengst leggen kabels en leidingen (afrekening 2013 t/m 2015)

67.000

Voorschoolse voorzieningen

121.000

Leerlingenvervoer

64.000

Sociaal domein jeugd (nieuw) incl. afrekening 2015

-1.279.000

Uitkeringen WWB / IOAW / IOAZ / BBZ

104.000

Jeugdgezondheidszorg (restitutie subsidie reeds verwerkt in 2015)

-78.000

Wmo begeleiding (ondersteunende begeleiding psycho-sociaal)

74.000

WMO leefvoorzieningen/woonvoorzieningen

144.000

Hulp bij het huishouden

138.000

Sociaal domein Wmo 2015 nieuw (overig)

401.000

Afvalverwijdering en -verwerking

60.000

Riolering

-87.000

Nadelig saldo bouwgrondexploitatie (niet te verhalen kosten)

-81.000

Onroerende-zaakbelasting

-96.000

Algemene uitkering (incl. integratie-uitkeringen)

245.000

Compensabele btw afval en riolering

-143.000

Huurkwijtschelding/afkoop inspanningsverplichting

-125.000

Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen/grex

-293.000

Nadelig saldo personeelslasten

-112.000

Overige verschillen (< 50.000)

-182.223

Totaal mutaties

-1.260.223

Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch)

960.239

Overlopende posten waaraan in 2016 een bestemming wordt gegeven:

62.805

Batig rekening resultaat

1.023.044

Aanwending post onvoorzien

Gewijzigde begroting 2016

Primitieve begroting

46.269

Ondersteuningstraject stichting Welzijn Best Oirschot
(1e tussentijdse rapportage 2016)

-23.000

Saldo post onvoorziene uitgaven

23.269

Door wijziging van de begroting is bovenstaande post opgenomen bij de het betreffende programma.

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen

Bedragen in duizenden euro's

Baten

Realisatie

2015

Vastgestelde
begroting
2016

Gewijzigde
begroting
2016

Realisatie

2016

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

4.793

5.054

5.054

4.958

Opbrengst bouwgrondbelasting

4

4

4

4

Opbrengst precariobelasting

72

90

90

109

Opbrengst toeristenbelasting

14

12

12

15

Opbrengst reclamebelasting

55

61

61

58

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

18.980

19.552

20.084

20.224

Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties

94

76

75

75

Huishoudelijke hulp toelage

0

293

293

293

Integratieuitkering WMO

1.860

1.680

1.768

1.768

Integratie-uitkering sociaal domein: Wmo 2015

2.800

3.143

3.146

3.183

Integratie-uitkering sociaal domein: Jeugd

4.249

4.742

4.845

4.914

Integratie-uitkering sociaal domein: Participatie

3.917

3.617

3.967

3.967

Dividend

Dividenduitkering N.V. B.N.G.

14

14

25

25

Saldo financieringsfunctie

Renteresultaat

909

865

1.453

1.492

Overige

Bespaarde rente reserves

2.543

2.453

1.344

1.294

Bespaarde rente res. met ink. functie

743

726

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

2.664

0

0

0

Inkomsten commerciële buitenreclame

37

34

34

38

Overige baten

2.174

1.927

1.421

1.320

Totaal baten programma

45.922

44.343

43.676

43.737

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

2015

Vastgestelde
begroting
2016

Gewijzigde
begroting
2016

Realisatie

2016

Programma 10

Heffing vennootschapsbelasting grex

0

584

0

0

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting overige

0

0

36

36

Totaal heffing vennootschapsbelasting

584

36

36