Jaarstukken 2016

Product nummer

Grootboek nummer

Naam van gesubsidieerden

Werkelijk 2015

Begroting 2016 incl.wijzigen

Realisatie 2016

Subsidies

2P0103

6001301

Comité Herdenkingen Best

5.300

3.275

0

2P0201

6140117

Gemeente Eindhoven (Veiligheidsfonds)

7.184

7.184

0

2P0201

6140104

Lumens Groep

0

347

347

2P0403

6310409

Centrummanagement

58.964

111.265

109.043

2P0508

6421104

Gymnastiekonderwijs

0

4.000

306

2P0507

6420101

Rungraaf

29.000

0

0

2P0601

6510101

Stichting Cultuurspoor Best (bibliotheek)

565.771

531.127

531.127

2P0601

6511302

Stichting Cultuurspoor Best (cursusaanbod welzijn)

0

51.000

51.000

2P0602

6511101

Muziek-, dans- en dramaonderwijs

349.034

315.459

309.428

2P0612

6530501

Jeugd-sportverenigingen Best

31.705

30.890

31.075

2P0612

6530501

Trainingskosten zwemverenigingen

19.730

21.068

20.936

2P0612

6530501

Schoolsportolympiade

4.800

4.800

4.800

2P0612

6530501

Schoolsportkennismaking

1.500

1.650

1.500

2P0604

6540109

Cultuurorganisaties (div.)

78.791

65.760

68.604

2P0604

6540113

Lokale Omroep Best

0

15.635

15.635

2P0606

6541103

Monumentensubsidie

1.300

8.250

7.006

2P0613

6550107

Diverse instellingen

200

400

0

2P0508

6480306

Voorschoolse voorzieningen

529.760

481.670

374.722

(onderwijsachterstanden GOA, peuterspeelzalen)

2P0704

6614107

Stichting Leergeld

8.500

88.000

88.000

2P0704

6614108

Voedselbank Best

8.500

8.500

8.500

2P0704

6614111

Gemeentelijke kredietbank

11.226

10.000

13.338

2P0817

6670201

Lumens Groep

490.779

490.811

502.082

2P0817

6670201

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.116

6.300

6.300

2P0817

6670201

MEE (CJVG)

15.073

18.417

18.417

2P0817

6670201

Preventieactiviteiten huiselijk geweld

7.400

7.400

11.400

2P0818

6662101

Wmo ondersteunende begeleiding Psycho-sociaal

10.805

0

0

2P0817

6670213

GGZE cliëntenondersteuning

10.220

10.500

10.322

2P0817

6714204

GGZE collectieve preventie

10.505

13.600

10.610

2P0817

6670215

GGZE inloopfunctie

85.587

85.000

86.443

2P0817

6670202

Welzijnsfonds

19.800

19.998

14.900

2P0817

6670205

Alzheimer Zuidoost-Brabant

5.000

8.792

2P0817

6670208

Stichting Welzijn Best/Oirschot

1.244.243

1.121.726

1.198.996

2P0509

6670101

Bureau Halt

35.500

35.500

35.449

2P0509

6670101

GGD Intensivering extra zorg - pedagogische advisering

0

97.324

97.324

2P0509

6670101

Humanitas (Home-start)

0

28.900

28.900

2P0509

6670101

Stichting Best Onderwijs

0

4.639

4.639

2P0509

6670101

Welzijn Best/Oirschot

0

10.000

10.000

2P0509

6670101

Lumens Groep

0

16.392

16.392

2P0509

6670101

Stichting Zuidzorg (deelname jeugdverpleegkundige)

0

4.293

4.293

2P0817

6715201

Stichting Zuidzorg (jeugdgezondheidszorg)

336.556

345.800

345.800

2P0509

6670105

Stichting Zuidzorg (Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel)

26.437

31.262

43.755

2P0817

6670207

Vrijwilligersorganisaties

91.525

100.558

93.129

2P0817

6670213

MEE Zuidoost-Brabant cliëntenondersteuning

275.572

275.572

275.572

2P0817

6670217

Stichting Zelfhulpnetwerk

0

12.739

12.739

2P0617

6560601

Bevordering toerisme

10.000

14.000

14.000

2P0509

6671101

Novadic Kentron - integrale toegang

48.763

50.649

50.649

2P0509

6671101

GGD - integrale toegang

50.750

51.611

51.611

2P0509

6671101

Combinatie Jeugdzorg - integrale toegang

81.000

82.000

82.000

2P0509

6671101

Stichting Zuidzorg - integrale toegang

43.750

44.450

44.450

2P0509

6671101

MEE Zuidoost-Brabant - integrale toegang

0

44.564

44.564

2P0509

6671101

Lumens Groep - integrale toegang

367.834

319.999

319.999

2P0510

6682106

Jeugdhulp algemeen

3.990

0

0

2P0817

6670210

Buurthuis Vlinderhei

10.000

13.543

19.543

Sub-totaal

4.993.470

5.122.827

5.098.437

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

2P0104

6005101

Metropoolregio Eindhoven (algemene bijdrage)

196.485

149.285

162.010

2P0104

6005102

Metropoolregio Eindhoven (actieplan regio Eindhoven)

101.708

102.053

102.053

2P0104

6005103

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven

0

2.378

2.125

2P0104

6005106

Campussamenwerking (Brainport International Desk)

10.983

59.450

52.754

2P0104

6005107

Bijdrage bestuurlijk platform

5.742

8.856

7.448

2P0201

6120102

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

1.316.403

1.379.022

1.273.829

2P0403

6310410

Brainport Development

182.322

190.000

182.322

2P0607

6541201

Metropoolregio Eindhoven (bijdrage aan streekarchief)

110.524

99.402

99.402

2P0617

6560601

Metropoolregio Eindhoven (bijdrage aan regionale VVV)

14.400

0

0

2P0702

6611102

Ergon bedrijven

12.852

16.200

12.852

2P0702

6611102

Werkvoorzieningsschap De Dommel, bijdrage in bestuurskosten

16.016

16.000

16.217

2P0702

6611201

Werkvoorzieningsschap De Dommel

3.537.694

3.566.351

3.592.431

2P0817

6714201

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-Brabant

468.839

478.155

446.352

2P0901

6721106

Metropool Regio Eindhoven (Milieudienst Regio Eindhoven, afvaltaken)

0

5.173

0

2P5319

5319001

Bureau Inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB)

68.040

117.036

58.639

div.

div.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

347.442

335.071

291.984

Sub-totaal

6.389.450

6.524.432

6.300.418

Overige bijdragen

2P0311

6210801

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

540

540

540

2P0311

6210801

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

540

540

540

2P0302

6210252

Mensgerichte verkeerseducatie

8.445

10.404

14.505

2P0203

6140301

Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost

35.628

36.567

35.059

2P0202

6140201

Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving

578

471

581

Sub-totaal

45.731

48.522

51.225

Totaal generaal

11.428.651

11.695.781

11.450.080