Jaarstukken 2016

Dit programma gaat over integraal veiligheidsbeleid, inclusief fysieke veiligheid. In dit beleid hebben gemeente, politie, brandweer, justitie en inwoners ieder hun eigen rol. De gemeente is regievoerder van het Veiligheidsbeleid.
Ook in Best worden we steeds meer geconfronteerd met vormen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, fraude, en witwassen. Vaak betreft het criminele samenwerkingsverbanden die gepaard gaan met geweld, bedreiging en intimidatie. De impact op de lokale sociale structuren, economie en veiligheid is zonder meer fors te noemen. De belasting voor bestuurders en ambtenaren, die met de bestrijding belast zijn, neemt aanzienlijk toe.
Met onze ketenpartners in veiligheid wordt gewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best.
Een belangrijk onderdeel is de eigen kracht van deze personen. De inwoners van Best zijn vaker betrokken bij veiligheidsvraagstukken. Initiatieven van onze inwoners worden zoveel mogelijk omarmd en ondersteund.
De uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten (bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet) valt ook onder dit programma. De uitvoering van de APV en de bijzondere wetten verloopt via vergunningverlening, toezicht en handhaving.