Jaarstukken 2016

Dit programma omvat volksgezondheid, het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in de gemeente en het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners met een fysieke beperking of met psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Ook het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen maakt deel uit van dit programma.
Het programma is opgebouwd in overeenstemming met de volgende thema’s uit het Wmo-beleidsplan 2012-2015:

1.   Zelfredzaamheid volwassenen
2.   Maatschappelijke participatie
3.   Maatschappelijke inzet
4.   Leefbaarheid en sociale samenhang

In 2016 wordt in samenwerking met inwoners en andere partijen beleid opgesteld met betrekking tot 'Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg' (inclusief gezondheid) en het 2-sterrendossier 'Wonen en Zorg". Het jaar 2016 is een overgangsjaar.