Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Best is een aantrekkelijke en bruisende gemeente om te bezoeken en/of te verblijven.
(Collegebesluit 14 januari 2014)

Aantal overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald.

> 20.247 in 2016

24.445

WOZ administratie

 • In het kader van stimuleren van recreatie en toerisme is subsidie verleend
 • De toeristische brochure is vernieuwd.
 • De Social media (Facebook en Twitter) zijn actueel.
 • De evenementenkalender is maandelijks uitgebracht en in Groeiend Best gepubliceerd.
 • De vernieuwde site van de VVV/Best Bijzonder is online.
 • Een nieuwsbrief is ontwikkeld die maandelijks wordt uitgebracht.
 • Het restaurant-arrangement voor 2017 is voorbereid en kan in 2017 worden uitgevoerd.
 • Het evenementenplatform is twee keer georganiseerd voor organisatoren van evenementen. En vier keer voor de werkgroep.
 • Het horeca-overleg heeft een nieuw bestuur. Het horeca-overleg is zes keer georganiseerd.

Aantal evenementen

> 150 in 2016

158

Squit XO

Aantal (commerciële) horeca-vestigingen

> 52 in 2016

54

Squit XO

Aantal m2 terras
(op openbaar gebied)

> 185 in 2016

378

Belasting en invordering

Inwoners sporten en bewegen voldoende
(Kadernota sport).

% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat geen tijd besteed aan sport in 2015

< 14%

7%

GGD Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar

 • Op basis van het aantal jeugdleden zijn subsidies verleend aan sportverenigingen
 • Het Heerbeeck College heeft subsidie ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen op het gebied van sport.
 • De gemeentelijke sportaccommodaties zijn ter beschikking gesteld aan verschillende sportverenigingen.

% volwassenen (19 t/m 64 jaar) dat in 2016 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

> 67%
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017)

-

GGD Volwassenenmonitor (19 t/m 64 jaar)

% senioren ( > 65 jaar dat in 2016 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

> 75%
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2017)

-

GGD Ouderenmonitor 65+

Inpassen van Kermis Best in het heringerichte centrum

Kermis Best wordt gehouden in het centrum

Eén keer kermis Best in 2016

Eén keer kermis, ingepast in heringerichte openbare ruimte

Kermis administratie

 • Kermis Best is georganiseerd, rekening houdend met de heringerichte openbare ruimte.
 • Tevens is een aanvang genomen met inwonersparticipatie om te komen tot aanvullend toekomstig kermisterrein in verband met toekomstige bebouwing huidig kermisterrein.