Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten3.1623.4133.6333.573
Baten935955955934
Saldo voor bestemming2.2272.4582.6782.639
Stortingen in de reserves200200255255
Bijdragen uit de reserves8661.0001.2391.185
Saldo na bestemming1.5601.6581.6941.709

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

Lasten

In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 60.000 lager.
Het belangrijkste verschil:

  • Lagere kapitaallasten als gevolg van afwaardering van de boekwaarde van het overdekte zwembad in 2015 . In de gewijzigde begroting 2016 was hier nog geen rekening mee gehouden (€70.000 voordelig).

Baten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 21.000 lager.
Het belangrijkste verschil:

  • Lagere huuropbrengsten doordat een ruimte in de sporthal niet langer verhuurd is (€ 21.000 nadelig).