Jaarstukken 2016

Dit programma gaat over het Openbaar Bestuur: gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Verder komen de dienstverlening aan inwoners (publiekszaken) en bewonersparticipatie aan bod. Tot slot omvat dit programma de gemeentelijke inspanning in regionale samenwerking.