Jaarstukken 2016

Om de kwaliteit van wonen in Best te vergroten, passen we het verkeer en onderdelen van de openbare ruimte aan. Zo proberen we steeds de bereikbaarheid voor fiets-, bus-, trein- en autoverkeer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die zijn vastgesteld voor verkeersveiligheid en milieu. We kijken ook naar de mobiliteit op regionaal niveau. Voor de openbare ruimte hanteren wij als uitgangspunt: "schoon, heel en veilig".