Jaarstukken 2016

Dit betreft in de gemeente Best de volgende functionarissen:

Naam

M.J.H.J. Baijens

C.M.M. Noordman

Functie

Raadsgriffier

Gemeentesecretaris

Bezoldiging

Aanvang dienstverband

1 april 2003

1 januari 2010

Einde dienstverband

n.v.t.

n.v.t.

Omvang dienstverband

36 uur

36 uur

Bruto beloning (salaris inclusief vakantietoelage, eindejaarsuitkering en overige emolumenten

€ 80.275,96

€ 108.881,52

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn (werkgeverafdrachten pensioen, VUT-fonds en arbeidsongeschiktheid)

€ 10.801,44

€ 14.422,92

Uitkeringen wegens einde dienstverband

n.v.t.

n.v.t.

Totaal

€ 91.077,40

€ 123.304,44

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
In het jaar 2016 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband gedaan aan
topfunctionarissen binnen de gemeente Best. Aan overige medewerkers zijn geen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband gedaan welke de WNT norm voor 2016 overschrijden.