Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten1.7296748661.012
Baten42765147494
Saldo voor bestemming1.302609720519
Stortingen in de reserves00413101
Bijdragen uit de reserves7169256578
Saldo na bestemming585517568543

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In het resultaatgebied 3.1 Verkeer / Parkeren zijn de lasten € 146.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:

  • In 2016 is het project Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel uitgevoerd (€ 150.000 nadelig). Dit wordt gedekt vanuit de reserves en heeft daardoor geen gevolgen voor het rekeningresultaat.

In het resultaatgebied 3.1 Verkeer / Parkeren zijn de baten € 347.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

  • In 2016 is het project Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel afgerond en zijn de subsidies en bijdragen voor dit project ontvangen

( € 315.000 voordelig).

  • In 2016 zijn er subsidies voor mensgerichte verkeerseducatiemaatregelen van de provincie ontvangen. Mede met deze gelden zijn subsidies verstrekt aan scholen en VVN Best (€ 32.000 voordelig).