Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Adequaat beheer van de openbare ruimte (Bron: Gemeentewet)

Onderhoudsniveau openbare ruimte

6 in 2016

6,5

Schouw openbare ruimte november 2016

Onderhoudsniveau winkelgebieden

7 in 2016

7,3

Schouw openbare ruimte november 2016