Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Inwoners doen mee in de samenleving (Nota minimabeleid 2015)

Aantal gezinnen dat bijdrage ontvangt op grond van de individuele inkomenstoeslag (tot 01-01-2015 was dit de langdurigheidstoeslag)

≥ 170 in 2016

234

CSam Productie

  • Herziene versie "Uitkomen" met inkomen is huis aan huis verspreid in Best.
  • Zes digitale nieuwsbrieven zijn uitgebracht met onder meer aandacht voor thema's die vanuit het klanttevredenheidsonderzoek 2016 als belangrijk naar voren kwamen.
  • Leergeld is gepromoot in Groeiend Best als partner en ingang voor de ondersteuning van kinderen van - tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum.
  • Actief benaderen van de doelgroep door de Klantmanagers Sociale Zaken.

Aantal gezinnen dat bijdrage ontvangt voor maatschappelijke participatie.

≥ 400 in 2016

484

CSam Productie

Inwoners met een minimuminkomen zijn aanvullend verzekerd.
(Nota minimabeleid 2015)

Aantal gezinnen dat bijdrage ontvangt voor de collectieve ziektekostenverzekering

≥ 350 in 2016

447

CSam Productie