Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten4.8164.3304.8144.817
Baten1110025
Saldo voor bestemming4.7054.3304.8144.793
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves0000
Saldo na bestemming4.7054.3304.8144.793

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In dit resultaatgebied zijn geen noemenswaardige verschillen.