Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Duurzame, doelmatige en efficiënte inzameling en afvoer van hemel- en afvalwater
(wet milieubeheer, wet informatievoorziening ondergrondse netwerken, wet gemeentelijke watertaken en de Waterwet)

Belasting milieu

norm VGRP in 2016

gerealiseerd

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP)

  • Maatregelen/projecten conform het VGRP zijn uitgevoerd.
  • Het 'Verbreed gemeentelijk rioleringsplan,' met daarin geïntegreerd het waterplan, is geactualiseerd en omgevormd tot het Water- en rioleringsplan 2016-2020.

Bescherming volksgezondheid

norm VGRP in 2016

gerealiseerd

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP)

  • Maatregelen/projecten conform het VGRP zijn uitgevoerd.
  • Het 'Verbreed gemeentelijk rioleringsplan', met daarin geïntegreerd het waterplan, is geactualiseerd en omgevormd tot het Water- en rioleringsplan 2016-2020.

Buffering en afvoermogelijkheden

norm VGRP in 2016

gerealiseerd

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP)

  • Maatregelen/projecten conform het VGRP zijn uitgevoerd
  • Het 'Verbreed gemeentelijk rioleringsplan', met daarin geïntegreerd het waterplan, is geactualiseerd en omgevormd tot het Water- en rioleringsplan 2016-2020.