Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten4.0284.2914.1214.212
Baten3.2223.2673.2803.385
Saldo voor bestemming8061.024841828
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves272205153
Saldo na bestemming779805790775

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de lasten € 91.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

  • Hogere lasten algemene begraafplaats (€ 12.000 nadelig). Hier staan ook hogere opbrengsten van grafrechten tegenover.
  • Hogere lasten diverse onderzoeken van milieubeleid/vergunning (€ 15.000 nadelig).
  • Hogere lasten afvalverwijdering en -verwerking (€ 60.000 nadelig).

In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de baten € 105.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:

  • Hogere opbrengsten van de inzamelvergoeding van het plastic afval (€ 100.000 voordelig).