Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten2.0392.1962.1962.279
Baten2.1282.1962.1962.192
Saldo voor bestemming-890087
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves0000
Saldo na bestemming-890087

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de lasten € 83.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:

  • Extra kosten om alle tekeningen en revisies van de rioleringen en drukriolen te updaten en/of in kaart te brengen (€ 70.000 nadelig).

In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de baten € 4.000 lager.