Jaarstukken 2016

RESULTAATGEBIED

Wat wilden we bereiken in 2016 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2016

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016 ?

Een goede fysieke leefomgeving op het gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en milieu (wet- en regelgeving)

Aantal van rechtswege verleende vergunningen

0

0

Squit XO
Toezicht en handhaven bewaakt de kwaliteit van de fysieke leefomgeving

  • Alle ingekomen aanvragen en meldingen zijn binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.