Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten1.5131.5301.5381.572
Baten629665665670
Saldo voor bestemming884866873902
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves600100
Saldo na bestemming824866863902

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In het resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht zijn de lasten € 34.000 lager.

Het belangrijkste verschil:

  • Hogere lasten voor de Omgevingsdienst als gevolg van onder andere het hoge aantal bouwvergunningen die getoetst worden door de Omgevingsdienst (€ 34.000 nadelig).

In het resultaatgebied Omgevingsrecht zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.