Jaarstukken 2016

Wat heeft het resultaatgebied gekost ?

Baten, lasten en mutaties reserves

Realisatie 2015Vastgestelde begroting 2016Gewijzigde begroting 2016Realisatie 2016
Lasten2.6282.7132.7252.562
Baten141169169126
Saldo voor bestemming2.4872.5452.5572.436
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves44424226
Saldo na bestemming2.4432.5022.5142.410

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 ?

In het resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid zijn de lasten € 163.000 lager.
Het belangrijkste verschil:

  • Van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is in 2016 de afrekening over de inwonersbijdrage 2015 ontvangen (€ 103.500 voordelig).

In het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.